Aprotech kundreferenser

Höjdpunkter av kundreferenser , våra partners

Referenser

Exempel på våra referenser för våra tjänster. Kontakta vårt säljteam , kommer vi att berätta mer om våra produkter och tjänster!

Kontakta oss


Utrustningsleveranser till biogasanläggningar

Utrustningsleveranser till biogasanläggningar

Vi har levererat slamavskiljare från Andritz och polymermaskiner och spolklaffventiler från Aprotech Oy till flera biogasanläggningar. I leveransen ingår även utrustningen i fråga för en biogasanläggning som planeras att färdigställas 2016.

Förutom utrustningsleveranser har leveranserna omfattat produkternas idrifttagande och utbildning av personal. Leveransen omfattade även skräddarsydd styrautomatik i enlighet med kundens behov.


Förbehandling av avloppsvatten

Förbehandling av avloppsvatten

Vi levererade en förbehandlingsprocess av avloppsvatten till Loimaan Vesis nya avloppsreningsverk, som togs i bruk under våren 2015. Leveransen omfattade avskiljare (2 st) från Andritz och en renstvättpress och sandtvätt från KUHN. Aprotech Oy framställde en rensränna för förflyttning av rens och automatisering av maskinerna, samt idriftsatte maskinerna och anordnade utbildning av driftspersonalen.

Förutom leveranserna till Loima har vi levererat förbehandlingsutrustning till andra finska reningsverk.


Slamhantering

Slamhantering

År 2014 levererade vi 2 st slamavskiljare från Andritz till Kaltevas reningsverk på uppdrag av Hyvinkään Vesi. Slam är biologiskt behandlat kommunalt avfall. Maskinerna levererades enligt principen ”nyckelfärdiga”. Förutom maskinleveransen omfattade leveransen installationsarbeten (elinstallation, automatisering och mekanisk installation, samt byggnadsarbete). Under Hyvinge-projektet skräddarsydde vi ett automationssystem enligt kundens behov för användning med avskiljarna. Tack vare projektet har avfallskostnaderna minskat väsentligt, i och med att vi höjde fastämneshalten i det torkade renset från 13-14 % till över 20 %. Kundens uppnådda totala besparingar är tiotusentals euro på årlig basis.

Förutom Hyvinge-projektet har vi levererat slamhanteringslösningar till flera finska reningsverk från Suomussalmi till Hangö.


Test- och analystjänster

Test- och analystjänster

Vi har implementerat test- och analystjänster för separationsprocesser av vätskor och fastämnen till flera kunder. I vissa fall räcker det med att prover undersöks i laboratoriet, men i många fall utförs testerna och analyserna vid kundens anläggning med hjälp av mobila testplattformar.

Testutrustningens kapacitet bestäms alltid i enlighet med kundens behov.

I bilden visas testutrustningen som vi levererade till kunden år 2015. I testutrustningen ingår, förutom huvudenheten även en polymermaskin, pumpar för matning av koaguleringsmedel, samt ett laboratorium där prover kan analyseras på plats.


Mobila torkenheter för rens

Mobila torkenheter för rens

År 2015 levererade vi mobila torkenheter för industriell torkning av slam. Maskinens drift ingår i leveransen, vilket innebär att kunden inte behöver bekymra sig om driften. Styrcentralen är monterad med fjärråtkomst, vilket innebär att maskinens drift kan övervakas.


Arkhimedes skruvpumpar till Toikansuo vattenreningsverk i Villmanstrand

Arkhimedes skruvpumpar till Toikansuo vattenreningsverk i Villmanstrand

År 2012 levererade vi nya Arkhimedes skruvpumpar till Toikansuo vattenreningsverk enligt principen ”nyckelfärdiga”. Leveransen omfattade, förutom skruvpumparna även planering och installationsarbete.


Modernisering av slamavskiljare åt Kymen Bioenergias biogasverk

Modernisering av slamavskiljare åt Kymen Bioenergias biogasverk

År 2013 levererade vi den urdrifttagna, moderniserade slamavskiljaren till Kymen Bioenergias biogasverk för torkning av rötrester. Leveransen omfattade en fullständig mekanisk restaurering av slamavskiljaren, samt förnyande av den automatiserade styranordningen. I den moderniserade avskiljaren monterades en ny APT-spolklaffventil.

Förutom leveransen av moderniserade slamavskiljare till Kymen Bioenergia har vi levererat avskiljare till flera andra ställen

Separation techonologies and services.

Aprotech Oy

  • Adress:
  • Puotelintie 1
  • 49460 Hamina
  • Tel. +358 10 - 2293 900
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om oss

Aprotech leverera miljötekniska produkter till kunder med totalt fraktlösningar.

Kontakt oss

Lämna ett meddelande eller en kontaktformuläret så kontaktar vi tillbaka snart

Fortsätt