Aprotech tjänster

Den professionella personal, välkända utrustningsleverantörer.

Tjänster

Våra tjänster innefattar oavsett leveransomfattning alltid planering, idrifttagande och underhåll. Förutom produkterna som vi representerar erbjuder vi även tjänster för konkurerande produkter. Vi har i synnerhet fokuserat på modernisering och underhåll av slamavskiljare. Med hjälp av vårt professionella driftsteam får kunderna tjänster som omfattar alltifrån underhållskontroller till reparation, oavsett varumärke.

Leverans- och installationstjänster

Oavsett leveransomfattning levererar vi produkterna enligt principen ”nyckelfärdiga”. Tjänsteomfattningen innebär i sådana fall åtgärder som planering, idrifttagning och utbildning.

Underhålls- och reservdelstjänster

Vi utför planerade underhåll på levererade produkter och reservdelar. Vid planerade underhåll säkerställer vi produktens prestanda och förebygger oväntade produktfel. I underhållsarbetet ingår alltid en omfattande rapport om produktens skick och förslag på eventuella åtgärder.

Flervarumärkesunderhåll och modernisering av slamavskiljare

Aprotech Oy har omfattande erfarenhet av underhåll av avskiljare från olika varumärken. Vårt professionella driftsteam utför underhållskontroller vid vilka eventuella reparationsarbeten och kostnader bestäms. Vår driftspersonal har specialkompetens inom underhåll av avskiljare och underhåller dem på plats. Vid behov använder vi mekaniska verkstäder. Vi har även erfarenhet av att modernisera avskiljare från olika varumärken för återanvändning.

Modernisering av slamavskiljare omfattar:

  • rekonditionering och balansering av avskiljarens roterande enhet dvs. rotor
  • förnyande eller på nytt balansering av tillhörande komponenter
  • underhåll eller eventuell rekonditionering av växelsystem
  • underhåll av elmotorer • rekonditionering och ytbehandling av ramverk
  • förnyande av styrautomatik Moderniserade avskiljare omfattas alltid av en mekanisk garanti!

Mobila torkenheter för rens

Vid plötsliga behov erbjuder vi mobila torkenheter för rens. Vi skräddarsyr utrustningen efter kundens behov och säkerställer dess funktionalitet. Den mobila torkenheten för rens kan i vissa fall vara ett konkurrenskraftigt alternativ för torkenheter för rens om den befintliga konstruktionen inte kan utnyttjas. För detta alternativ behövs inte en separat konstruktion. 

Test- och analystjänster

Vi utför test- och analystjänster för separationsprocesser av vätskor och fastämnen tillsammans med de företag som vi representerar. I vissa fall räcker det med att skicka prover till laboratoriet för analys, men i många fall utförs testerna och analyserna vid kundens anläggning med hjälp av mobila testplattformar. I testplattformen ingår, förutom huvudenheten även kringutrustning för att testa processen, samt ett laboratorium där analyserna kan utföras omedelbart. Utifrån testerna får kunden en omfattande rapport.

Automatiseringstjänster

Vi moderniserar slamavskiljare oavsett varumärket på den automatiserade styranordningen för att uppfylla kundens behov. Modernisering av styrautomatiken är nödvändig om det inte finns reservdelar till den befintliga lösningen, eller anslutning till anläggningsautomation inte kan upprättas. I många fall kan avskiljarens automatiserade styranordning expanderas med hjälp av olika mätningar.

Begär erbjudande: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn. +358 10 229 3900

Separation techonologies and services.

Aprotech Oy

  • Adress:
  • Puotelintie 1
  • 49460 Hamina
  • Tel. +358 10 - 2293 900
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om oss

Aprotech leverera miljötekniska produkter till kunder med totalt fraktlösningar.

Kontakt oss

Lämna ett meddelande eller en kontaktformuläret så kontaktar vi tillbaka snart

Fortsätt